Om Høgdal

Høgdal er en kulturhistorisk perle, placeret midt i den smukke midtjyske natur.

Stedets historie

Den tidlige historie

Gårdens historie kan føres tilbage til de store landbrugsreformer sidst i 1700-tallet.

Jens Jensen Lemming byggede sammen med sin familie et hus i 1796. Siden er ejendommen gået i arv fra far til søn i fem generationer.

Gennem tiden er der blevet bygget op og revet ned med det resultat, at Høgdal i dag står som en flot og velholdt 4-længet gård.

Familierne på Høgdal ernærede sig dels ved landbrug og dels ved forskellige arbejder i træ, hvor hovedvægten var træskofremstilling. Salget af disse træprodukter gav en mulighed for en ekstra indtjening, da agerjorden ikke var den bedste.

De sidste ejere

De sidste ejere af Høgdal var Jens og Peder Jensen, der overtog gården efter faderens død i 1927, hvorefter tiden næsten gik i stå på stedet. Hvilket betyder, at man i dag kan opleve et autentisk gårdmiljø, hvor man bliver ført næsten 100 år tilbage i tiden.

Høgdal er et sted der skal opleves- et sted der emmer af historie beliggende i en storslået natur.

Høgdal var frem til 1920´erne et typisk skovlandbrug.

Under de sidste ejere af stedet Jens og Peder Jensen, stoppede udviklingen på stedet dog næsten helt. Ingen af dem blev gift og de levede sammen på stedet hele deres liv. De mente at gården skulle drives ganske, som deres far havde gjort og derfor tog de ingen ny land- eller skovbrugsmetoder til sig.

Køerne forsatte med at blive tøjret, kunstgødning tog man aldrig i brug og alt, hvad der hed landbrugs- og skovbrugsmaskiner holdt man sig langt væk fra.

Ikke kun ude men også inde, skulle alt være som de altid havde kendt det.

Der blev ikke indlagt vand eller varme, end ikke et lokum havde de, grebning var jo som skabt til formålet. Jens og Peder sov sammen i dobbeltseng, hvilket er fuldt forståeligt, da huset kun blev opvarmet af en et brændekomfur og –ovn.

De opkøbte med tiden skovarealer, så ejendommen kom helt op på 200,5 tønderland. De ernærede sig hovedsageligt ved skovdrift og etablerede i den forbindelse et mindre savværk. 

Deres landbrug gav meget ringe udbytte.

De handlede en del med kræmmervarer og antikviteter, hvor Peder især havde en forkærlighed for hovedvandsæg. Desuden drev de to brødre lidt privat bankvirksomhed.

Ved den sidste brors død i 1976 overgik ejendommen til staten.

Høgdal i dag

Høgdal ejes i dag af Naturstyrelsen og drives af Silkeborg Kommune.

Fra 1982 og frem til 2010 fungerede gården som en museumsgård, hvor skoleeleverne og daginstitutioner har haft stor gavn og meget glæde af at besøge stedet.

Høgdal blev genåbnet 5 maj. 2012 ved hjælp af midler fra:

  • 15 juni Fonden
  • Lokale Grønne Partnerskaber
  • Friluftrådet

Ved et besøg på Høgdal, vil I kunne høre meget mere om stedet og dets beboeres spændende og helt unikke historie.