Adresse:
Høgdal
Høgdalvej 4
8653 Them

Telefon: 24 26 05 96
Mail: hoegdal@silkeborg.dk

Følg Høgdal på Facebook

Regninger bedes sendes elektronisk til:

Silkeborg Kommune
Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Att: Inger Henriksen
Søvej 1-3, 8600 Silkeborg

EAN-nr: 579 800 564 612 9
Cvr-nr: 29 18 96 41