Høgdals Venner

Læs om foreningen, hvordan du bliver medlem og hvem, der sidder i bestyrelsen.

Hvad er Høgdals venner

Høgdals Venner er en meget blandet gruppe, som bidrager på alle fronter.

Hvad enten det drejer sig om vedligeholdelse og rengøring, pasning af dyrene, pasning af den gamle have, levering af spillemandsmusik, opsætning og vedligeholdelse af hegn, kaffebrygning, samt deltagelse i de forskellige arrangementer- ikke mindst på festdage, som den årlige Majfest og Høstdagen.

Nogle frivillige vælger at lægge rigtig mange timer på stedet, hvor de ud over nyetaberinger og vedligehold også er behjælpelige ved afholdelse daglige arrangementer.

Andre vælger nogle få specialopgaver- som f.eks. snedkerarbejde, bollebagning, hestekørsel, fotografering eller lignende.

En ting er sikkert: Uanset, hvad og hvor meget man bidrager med på stedet er man altid velkommen!

Medlemsskab af Høgdals venner

Alle interesserede er velkomne til at melde sig ind i foreningen Høgdals Venner.

Uanset om du blot ønsker at støtte stedet med dit medlemsskab eller du også ønsker at lave et stykke frivilligt arbejde.

Vi har en meget stor gruppe af frivillige, som alle har det til fælles, at de ønsker at værne om og skabe liv på stedet. Uden deres meget store arbejdsindsats ville det ikke være muligt at drive stedet.

Eneste regel er, at man som frivillig er indstillet på at behandle såvel vore gamle sted, som "hinanden", på en ordentlig måde.

Indmeldelse kan ske ved:

Henvendelse til
Bodil Tullberg
poul.tullberg@webspeed.dk

Eller du kan komme forbi Høgdal, så hjælper vi gerne.

Pris og betaling:

Pris: 100 kroner

Betaling skal ske til:
Sparekassen Kronjylland
Registreringsnummer: 6129
Kontonummer.: 0008024278

Vi takker!

Høgdalrådet (bestyrelsen)

Formand:

Anna-Lise Bredahl
annalisebredahl@gmail.com

Kasserer:

Bodil Tullberg
poul.tullberg@webspeed.dk

Øvrige medlemmer:

Kirsten Justesen
henningogkirsten@hotmail.com

Gunnar Jørgensen
riis.pc@gmail.com

Ruth Pedersen
skovlyvesterhaab@gmail.com